Stats Dive Statistics
 Max. Depth:41 m   Max. Divetime:71 min 
Avg. Depth:16.4 m   Avg. Divetime:40 min
Number of Dives:133   Cumulated Divetime:3d 17h 11min
Number of Sites:83   Avg. Dives/Site:1.602
 
Stats Dives per Year
YearStat2023: 6 2022: 6 2021: 0 2020: 0 2019: 9 2018: 7 2017: 7 2016: 0 2015: 0 2014: 0 2013: 0 2012: 4 2011: 0 2010: 2 2009: 10 2008: 9 2007: 9 2006: 13 2005: 16 2004: 35
Stats Divetime per Year
TimeStat2023: 4.7h 2022: 5.5h 2021: 0h 2020: 0h 2019: 5.5h 2018: 5.4h 2017: 5.9h 2016: 0h 2015: 0h 2014: 0h 2013: 0h 2012: 3.4h 2011: 0h 2010: 1.5h 2009: 8.2h 2008: 6.8h 2007: 7.7h 2006: 9.9h 2005: 6.3h 2004: 18.5h
Stats Dives by Depth
DepthStat40-45m: 1 35-40m: 5 30-35m: 6 25-30m: 12 20-25m: 17 15-20m: 13 10-15m: 37 5-10m: 31 0-5m: 11
Stats Dives by Temperature
TemperatureStat20-30 °C: 95 10-20 °C: 25 0-10 °C: 1
Stats Dives by Duration
DurationStat70-80 min: 1 60-70 min: 4 50-60 min: 30 40-50 min: 34 30-40 min: 30 20-30 min: 25 10-20 min: 4 0-10 min: 5